Johdatus urheilupsykologiaan - Jarmo Liukkonen verkkoluento | InnoSport webinaarit

Johdatus urheilupsykologiaan - Jarmo Liukkonen verkkoluento

Jarmo Liukkosen koulutus urheilupsykologian perusteista. Esityksessä käsitellään suoritukseen vaikuttavia psyykkisiä tekijöitä sekä kuinka niitä voidaan urheilussa harjoitella.

Koulutuksen sisällöt

- yksilöllinen kokemus
- mielen mekanismeja
- onnistumisten/epäonnistumisten selitysmallit
- ankkurointi eli ehdollistuminen
- ennakoivat odotukset
- psyykkiset mallit
- menestystä ennakoivia psyykkisiä taitoja
- psyykkisen valmennuksen malli
- mentaalinen valmennus

Kesto: 1h 15min

Esittely:

Jarmo Liukkonen toimii liikuntapsykologian dosenttina Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut paljon psyykkistä valmennusta ja suggestion käyttöä motivoimisessa, joista hän on julkaissut useita teoksia ja tieteellisiä artikkeleita.

Hinta 29€

Luentomateriaali

Lataa luentomateriaali >>
Lataa luentomateriaali diona >>