Joukkueen voimaantuminen huippusuoritukseen - Olli Salmi verkkoluento | InnoSport webinaarit

Joukkueen voimaantuminen huippusuoritukseen - Olli Salmi verkkoluento

Olli Salmen koulutus erilaisista ryhmäongelmista ja ratkaisuista kohti itseohjautuvaa ryhmää. Koulutuksessa pureudutaan prosessitason ongelmiin ja valmentamisen sudenkuoppiin. Selkeät esimerkit ja toimintamallit esim. klikkiytyvästä, riippuvaisesta tai valeyhtenäisestä ryhmästä ja niiden vaikutuksista ryhmän toimintaan. Kuinka johdat valmennusryhmääsi kohti itseohjautuvaa ryhmää?

Koulutuksen sisällöt

1-osa 1h 4min

- tehtävä- ja prosessitaso
- prosessiongelmat
- erityyppiset ryhmät
- riippuvaisesta itseohjeutuvalki ryhmäksi
- voimavarasuuntautunut johtaminen