Moniulotteinen liikenopeus | InnoSport
Toiminnalliset harjoitusvälineet

JC Vetokumi

JC Vetokumi >> Miniband vastusnauha
Vastusnauha >>
Supervastusnauha
Supervastusnauha >>


VERKKOKOULUTUS | ILMOITTAUDU |

Moniulotteinen liikenopeus

Suorituskyvyn Harjoittelun verkkokoulutuksen 3 Moduuli

Moduulin 3 materiaalit:

Moniulotteinen nopeus Teoria –tiivistelmä (Pdf)

- Mitä on moniulotteinen nopeus?

- Lineaarinen nopeus vs. moniulotteinen nopeus

- Liikkeen refleksiivisyys

- Moniulotteisen nopeuden harjoittelu

Moniulotteinen nopeus Teoria –tiivistelmä


Moniulotteinen nopeus: Jarrut - esimerkkiharjoitus (Pdf)

- Esimerkkiharjoitus liikkeen kontrolloidun hidastamisen ja suunnanmuutoksen kehittämiseksi

Moniulotteinen nopeus: Jarrut - esimerkkiharjoitus


Moniulotteinen nopeus: Nopeustikkaat –esimerkkiharjoitus (Pdf)

- Esimerkkiharjoitus nopeustikkaita käyttäen

- Tavoite: koordinaatio ja askeltiheysMoniulotteinen nopeus: Nopeustikkaat –esimerkkiharjoitus


Moniulotteinen nopeus: Teoriaa (Video)

- Perusteita moniulotteisen nopeuden harjoittelun taustalle

- Moniulotteisen nopeuden osatekijöitä

- Lajianalyysi ja suunnanmuutosnopeus

Videon kesto 11 min

Moniulotteinen nopeus: Teoriaa


Moniulotteinen nopeus: ”Jarrut”-työkalu (Video)

- Liikkeen hidastamisen ja eksentrisen kontrollin tärkeys nopeusharjoittelussa

- 6-vaiheinen liikekehittely ”jarrujen” parantamiseksi


Videon kesto 10 min

Moniulotteinen nopeus: ”Jarrut”-työkalu


Moniulotteinen nopeus: Nopeustikkaat (Video)

- Malliharjoitteita nopeustikkaita käyttäen

- Tavoitteena erityisesti koordinaatio ja askeltiheys

- Yleisohjeita nopeustikkaiden käyttöön


Videon kesto 6 min

Moniulotteinen nopeus: Nopeustikkaat


Moniulotteinen nopeus: 1-askel (Video)

- Ensimmäisen askeleen nopeus ja liikeanalyysi

- Voimantuottovektori: jalkojen ja ylävartalon suhde painopisteeseen ja liikesuuntaan 1-askeleen suorituksessa

- Ohjeita harjoitteluun


Videon kesto 7 min

Moniulotteinen nopeus: 1-askelVERKKOKOULUTUS | ILMOITTAUDU |