Polvilinjauksen testaaminen | InnoSport
Polven linjauksen testaaminen

Polven linjauksen testaaminen auttaa havaitsemaan urheilijan polven "karkaamisen", jalkojen voiman puutteen, lantion voiman, yleisen liikehallinnan sekä liikkuvuuteen liittyviä puutteita. Polven linjaukseen liittyviin testeihin ei ole olemassa yksiselitteisiä mittareita. Hidastettu videokuva sekä vertaaminen muiden urheilijoiden suorituksiin on hyvä tapa tulkita liikesuoritusta. Yhdessä urheilijan tuntemuksen kanssa löytyy yleensä tuntemus siitä, mikä suorittamisessa on haastavaa. Usein jokin osa kehosta kompensoi toisen kehon osan heikkoutta.Polven linjauksen testiliikkeitä
Alla on esitetty testiliikkeitä, joissa käydään läpi 2 eritasoista suoritusta esimerkkimalleina.

Testiliikkeen ohjeistus urheilijalle kannattaa tehdä yleisellä tasolla, jotta urheilija suorittaisi liikkeen hänelle mahdollisimman luonnollisella tavalla. Tällöin hän ei tietoisesti yritä korjata polvililinjaansa.

Polven linjauksen parempaan hallintaan tähtäävä harjoittelu toimii polven eturistisidevammojen ennaltaehkäisevänä harjoitteluna. Hyvä polven linjaus on tärkeä osa-alue kaikessa urheilussa. Se auttaa suorittamaan liikkeen ergonomisemmin, tehokkaammin sekä turvallisemmin.

Harjoiteliikkeitä paremman polven linjauksen harjoittelemiseen

Kattavan verkkomateriaalin testistä sekä lisää tukiharjoiteliikeitä löydät InnoSportin lisenssikäyttäjänä fyysisen harjoittelun harjoitekirjastosta Polven linjaus testi kategorian alta (harjoitusohjelmat osio)

Suomen Valmentajien käytännön koulutukset

Kysy lisää käytännön koulutustilaisuuksista Vammat Veks! -koulutus sekä Suunnanmuutoksen kehittäminen


Erik Piispa
045 638 4772
erik.piispa(at)suomenvalmentajat.fi
www.suomenvalmentajat.fi

Suomen Valmentajat ry
Suomen Valmentajat ry