Suorituskyvyn harjoittelu | InnoSport
Toiminnalliset harjoitusvälineet

JC Vetokumi

JC Vetokumi >> Miniband vastusnauha
Vastusnauha >>
Supervastusnauha
Supervastusnauha >>


VERKKOKOULUTUS | ILMOITTAUDU |

Suorituskyvyn harjoittelu: omatoiminen verkkokoulutus

* 8 kurssimoduulia
* malleja mm. fysiikkaharjoittelusta, harjoitusohjelmista
* roppakaupalla inspiroivia harjoitteita

Suositus:

Kokemuksemme ja saamamme palautteen perusteelle suosittelemme toiminnallisen harjoittelun verkkokoulutuksen käymistä ennen suorituskykyn koulutusta. Tämä siksi, että toiminnallisen harjoittelun koulutus antaa sinulle perustiedon ihmisliikkeen biomekaniikan sekä toiminnallisen fysiologian ymmärtämiseen, joiden pohjalle suorituskyvyn koulutus rakentuu.

Kuvaus:

Koulutus rakentuu ihmisliikkeen toiminnallisuuden periaatteille ja siinä keskitytään käytännönläheisten sovellusten, mallien ja työkalujen antamiseen. Tiivistetty teoreettinen tausta antaa tarvittavan perustan esimerkkien ja sovellusten ymmärtämiselle ja tehokkaalle soveltamiselle. Lajiesimerkkien tarkoitus on siirtää tieto ja taito fysiikka- ja oheisharjoittelussa parantuneisiin tuloksiin myös itse lajisuorituksessa.

Tavoite:

Antaa teoriataustan ja käytännöllisten harjoitusohjelmasovellusten lisäksi inspiraation lähteitä valmennuksen ja yksilöllisen kehittymisen tueksi.

Kenelle suunnattu:

Valmentajille (laji-, fysiikka-), lajiliitojen kouluttajille, personal trainereille, kuntovalmentajille, liikunnanohjaajille, fysioterapeuteille ja liikunnanopettajille

Materiaalit:

Koulutuksen materiaali on laadukkaina videoina sekä kuva- ja tekstitiedostoina pdf-muodossa. Oppimisen ohjaus-blogi toimii vuorovaikutuskanavana yhdessä keskustelufoorumin kanssa sekä auttaa lajiesimerkkien, virikkeiden ja lisämateriaalin jakamisessa. Materiaali pohjautuu tietoon ja kokemukseen, joka on kerätty maailman huippuammattilaisilta, tutkittu ja todettu toimivan käytännössä Discover Movement –yrityksen fysiikkavalmennus- ja personal training -toimintojen toteutuksessa.

Moduulisisällöt:

1. Johdatus SuorituskyvynHarjoitteluun >>
2. Lineaarinen Liikenopeus >>
3. Moniulottainen Liikenopeus >>
4. Lajispesifi voima ja siirtovaikutus >>
5. Anaerobinen voima ja kestävyys >>
6. Räjähtävyys liikkeessä >>
7. Taitojen oppimisen fysiologinen ja toiminnallinen perusta >>
8. Jaksotus ja optimaalinen harjoitusadaptaatio >>

Luonne:

Omatoiminen verkkokoulutus / Itsenäinen opiskelu.
Opiskele suorituskyvyn asiantuntijaksi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Olemme uudistaneet koulutuskonseptiamme niin, että voit aloittaa omatoimisen opiskelun vaikka heti!

Kokonaishinta 199€

Hinta pitää sisällään 4kk käyttöoikeuden kaikkiin materiaaleihin. Lisäksi saat pääaiheista kootun tupla DVD:n (4h videomateriaalia + kaikki pfd teoriat), joten voit palata kurssin aiheisiin opiskelun jälkeenkin.

Kurssin toteuttaa: Discover Movement Llc ja InnoSport Oy. Koulutus kuuluu Suomen Valmentajien täydennyskoulutuksiin.

Pääteema ja TEORIA:

Video1: PERUSTEET

Video2: TYÖKALU

LAJISOVELLUKSIA

Blogi: Virikkeet ja ideat

Viikko 1:

Johdatus Suorituskyvyn Harjoitteluun

 

Optimaalinen liiketaitoperusta suorituskyvyn harjoittelulle

Liikeanalyysi ja lajianalyysi oheisharjoittelun näkökulmasta

Liiketaitoanalysiin ja lajinanalyysin esimerkki

 

Viikko: 2

Lineaarinen liikenopeus

“juoksu”

Lineaarisen liikenopeuden kehittäminen käytännössä

 

Askelkontaktin optimointi,

Lineaarinen maksiminopeus

 

- Pikajuoksu

- Kestävyysjuoksu

 

- Harjoitusohjelma-  sovellukset

Viikko 3:

Moniulotteinen liikenopeus

“suunnanmuutos”

Moniulotteisen liikenopeuden kehittäminen käytännössä

Koordinaatiiviset/Refleksiiviset liiketaidot,

1-askel & reaktionopeus

- Mailapelit

- Palloilulajit

(mm. jalkapallo)

Viikko 4:

Lajispesifi voima ja siirtovaikutus

 

Suoritusspesifin voimantuoton harjoittelu käytännössä

Horisontaali- ja vertikaalivektori,

Harjoitteen muuttujien variointi (tempo, vastus, asento ym)

- Golf

- Uinti

 

Viikko 5:

Anaerobinen

voima ja kestävyys

Paikallisen laktaattikynnyksen nostaminen, anaerobinen kestävyys

Metaboliset sovellukset,

“Superlegs & superarms”

 

- Kamppailulajit

- Jääkiekko

Viikko 6:

Räjähtävyys liikkeessä

 

Räjähtävän voimantuoton liikkeen spesifisyys ja harjoittelu käytännössä

Elastisten elementtien ketju

Oma keho liikkeen vastuksena (vertikaalihyppy),

Ulkoinen vastus ja voiman siirto välineeseen (heitto)

 

Vertikaalihyppy

(koripallo, lentopallo)

Heittoliike

(pesäpallo, keihäänheitto)

 

Viikko 7:

Taitojen oppimisen fysiologinen ja toiminnallinen perusta

 

Liikejärjestelmän fysiologinen ja motorinen joustavuus taidon oppimisen perustana

Moniulotteisen liikevapauden ja rikkaan liikevaraston kehittäminen,

Eri anatomiset asemat ja kompassityökalu

- yleinen taitoperusta

- spesifi taitoperusta

- esimerkkejä

Viikko 8:

Jaksotus ja optimaalinen harjoitusadaptaatio

 

Integroitu ja systemaattinen fysiikkaharjoittelun harjoitussuunnitelma

Integroitu periodisointi

Harjoituksen rakenne ja jatkuva kehittyminen urheilijana

- fysiikkaharjoitteluohjelmia

- harjoitussuunnitelma

 
VERKKOKOULUTUS | ILMOITTAUDU |