Johdatus Suorituskyvyn Harjoitteluun - Liiketaidot | InnoSport
Toiminnalliset harjoitusvälineet

JC Vetokumi

JC Vetokumi >> Miniband vastusnauha
Vastusnauha >>
Supervastusnauha
Supervastusnauha >>


VERKKOKOULUTUS | ILMOITTAUDU |

Johdatus Suorituskyvyn Harjoitteluun - Liiketaidot

Suorituskyvyn Harjoittelun verkkokoulutuksen 1 Moduuli

Moduulin 1 materiaalit:

Johdatus suorituskyvyn perusteisiin –tiivistelmä (Pdf)

- oman oppimisen tueksi

Johdatus suorituskyvyn perusteisiin


Liiketaidot - esimerkkiohjelma (Pdf)

- kuvilla varustettu harjoitusohjelma valmentajan työkaluksi (printtaa mukaan harjoitukseen)

Liiketaidot - esimerkkiohjelma


Suorituskyvyn harjoittelun teoriaa (Video)

- Kolme teemaa/teoriaa harjoittelun ja suunnittelun taustalle

- Liikkeeseen vaikuttavat ulkoiset tekijät

- Toiminnallista anatomiaa 368-teoria

- Harjoitusärsykkeen ja -adaptaation teoria


Videon kesto 7 minSuorituskyvyn harjoittelun teoriaa


Liiketaitoperusteet (Video) - Johdatus liiketaitoihin - Kuusi perustavaa liiketaitoa suorituskyvyn harjoittelun perustaksi Videon kesto 13 min Liiketaitoperusteet


Liiketaidot: Esimerkkiohjelma (Video)

- Demo-harjoitusohjelma: Liiketataitojen parantaminen

- Liikesuoritusten tekniikka ja tavoitteet

- Harjoitusohjelma sopii kohtuullisen peruskunnon omaavalle urheilijalle, kohderyhmänä etenkin nuoret urheilijat (12-18 v)


Videon kesto 17 min

Liikesuoritusten tekniikka ja tavoitteetVERKKOKOULUTUS | ILMOITTAUDU |