Toiminnallisen Harjoittelun perusteet - 358-järjestelmä | InnoSport
Toiminnalliset harjoitusvälineet

JC Vetokumi

JC Vetokumi >> Miniband vastusnauha
Vastusnauha >>
Supervastusnauha
Supervastusnauha >>


VERKKOKOULUTUS | TOIMINNALLISEN HARJOITTELUN PERUSTEET | USEIN KYSYTTYÄ | PALAUTETTA | OSALLISTU |

Toiminnallisen Harjoittelun perusteet - 368-järjestelmä

Toiminnallisen Harjoittelun verkkokoulutuksen 1 moduuli

Moduuli 1 keskittyy ihmisliikkeen perusteiden tarkasteluun toiminnallisessa mielessä. Tärkeimpänä tavoitteena on liikejärjestelmän monimutkaisuuden (anatomia ja fysiologia) yksinkertaistaminen tasolle, joka on välttämätön toiminnalisen teorian soveltamisessa käytäntöön. Tämä teema ja teoria on perusta kaikille Toiminnallisen Harjoittelun verkkokoulutuksen sisällöille. Käsittelemme myös termistöä, joka auttaa integroidun harjoittelun periaatteiden ymmärtämisessä ja toimii siten alustana muiden teemojen opiskelussa. Keskity siis tutkimaan ja miettimään, miten liikejärjestelmämme kommunikoi liikeympäristömme kanssa. Miten liike syntyy ja kuinka kehon osat toimivat yhdessä sen tuottamisessa? Kuinka moniulotteista liikkeemme todella on? Mieti myös mitä ”toiminnallisuus” merkitsee sinulle?

Moduulin 1 materiaalit:

368-järjestelmän teoria - Teoria 1 (Pdf)

Systemaattinen lähestymistapa toiminnallisuuteen
- 3 liikkumisen tasoa ja suuntaa
- 6 anatomista asemaa
- 8 lihastoimintaketjua

Esittelee mallin toiminnallisen harjoittelun teoriasta ja luo periaatteet harjoitteiden ja harjoitussuunnitelmien luomiselle.

Systemaattinen lähestymistapa toiminnallisuuteen


Toiminnallista Teoriaa 1 (Video)

A) Toiminnallisuuden perusteita

B) Ihmisliikkeen eri kerroksia

C) 358-teoria
- 3 Liikkeen suuntaa/tasoa
- 5 Anatomista asemaa
- 8 Lihastoimintaketjua

Suositus: Pidä teorian tekstiversio (PDF-tiedosto) esillä

Videon kesto: 15 minuuttia

Toiminnallista Teoriaa


Toiminnallista Teoriaa 2 (Video)

A) 358-teorian kertausta

B) Kiertoliikkeen esimerkki

C) "Kompassi-työkalu" liikkeen moniulotteisuuden havainnollistamiseksi

Videon kesto: 12 minuuttiaKompassi-työkalu" liikkeen moniulotteisuuden havainnollistamiseksi


Toiminnallinen Tiedeisku 1 (Audio)

Koottuja otteita tutkimuksista ja artikkeleista

- Hyppelyharjoitteet ja palautuminen
- Kömpelyys, koordinaatio ja aikuisiän ylipaino
- Nilkan toiminta ketjureaktion käynnistajänä
- Painovoima toiminnallisuudessa

Audion kesto: 11 min

Toiminnallinen harjoittelu audiouutisia maailmalta Hyppelyharjoitteet ja palautuminen


   

VERKKOKOULUTUS | TOIMINNALLISEN HARJOITTELUN PERUSTEET | USEIN KYSYTTYÄ | PALAUTETTA | OSALLISTU |