Toiminnallisia Kunto- ja Fitness -sovelluksia | InnoSport
Toiminnalliset harjoitusvälineet

JC Vetokumi

JC Vetokumi >> Miniband vastusnauha
Vastusnauha >>
Supervastusnauha
Supervastusnauha >>


VERKKOKOULUTUS | TOIMINNALLISEN HARJOITTELUN PERUSTEET | USEIN KYSYTTYÄ | PALAUTETTA | OSALLISTU |

Toiminnallisia Kunto- ja Fitness -sovelluksia

Toiminnallisen Harjoittelun verkkokoulutuksen 8 moduuli

Kuntoa tai suorituskykyä voidaan harjoitella enemmän tai vähemmän toiminnallisesti. Kuntoilusta tuttuja tavoitteita, kuten a) painon pudotusta, b) vatsalihasten ”kiinteyttämistä” tai c) lihasmassan lisäämistä. Tässä moduulissa annetaan sovelluksia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi toiminnallisin työkaluin. Ohjaajan ja valmentajan tärkeä tehtävä on kuunnella harjoitettavan tavoitteita ja pyrkiä niiden saavuttamiseen mahdollisimman tehokkaasti mutta samalla ”terveellisesti”. Toiminnallinen harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden urheilijan/asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseen ihmisen liikejärjestelmää ja sen toimintaa kunnoittaen. ”Johdatus suorituskykyyn –video” antaa muutamia esimerkkejä kertauksen omaisesti siitä, miten toiminnalliset peruselementit liittyvät suorituskykyyn ja sen harjoitteluun. Osa tästä moduulista on koulutuksen materiaalin tiivistystä ja kertausta.

Moduulin 8 materiaalit:

Toiminnallisia Kunto- ja Fitness -sovelluksia - Teoria 8 (Pdf)

- Fyysisen harjoittelun tavoitteiden merkitys harjoittelussa

- Painonhallinta ja Kunto-Intervalli -työkalu

- Toiminnallista vatsalihasharjoittelua

- Toiminnallista lihasmassaa

Painonhallinta ja Kunto-Intervalli -työkalu


Kunto- & Fitness –sovelluksia (Video)

A) Pohdintaa eri tavoitteista ja niiden toiminnallisuudesta

B) Vatsalihasharjoittelun teoriaa

C) ”Vertikaalivatsat” työkalu

D) Lihasmassan lisääminen ja ”2-1 Supersarja työkalu”


Videon kesto 15 minuuttia

Kunto- & Fitness –sovelluksia


Johdatus Suorituskykyyn (Video)

Johdatus Suorituskykyyn

A) Toiminnallisen koulutuksen sisällön kertausta

B) Ihmisliikkeen peruselementtien ja toiminnalisen harjoittelun suhde suorituskyvyn kehittämiseen

C) Toiminnallisten totuuksien lyhyt kertaus


Videon kesto 15 minJohdatus Suorituskykyyn


Toiminnallinen Tiedeisku 8 (Audio)

- Toiminnallisuuden ja siihen liittyvä harjoittelun pohdintaa

- Kirjareferaatti: Anatomy Trains (2009), Thomas Myers


Audion kesto 10 min

Toiminnallisuuden ja siihen liittyvä harjoittelun pohdintaa


   

VERKKOKOULUTUS | TOIMINNALLISEN HARJOITTELUN PERUSTEET | USEIN KYSYTTYÄ | PALAUTETTA | OSALLISTU |