Toiminnallinen Harjoitusohjelma - 3D harjoitusohjelma | InnoSport
Toiminnalliset harjoitusvälineet

JC Vetokumi

JC Vetokumi >> Miniband vastusnauha
Vastusnauha >>
Supervastusnauha
Supervastusnauha >>


VERKKOKOULUTUS | TOIMINNALLISEN HARJOITTELUN PERUSTEET | USEIN KYSYTTYÄ | PALAUTETTA | OSALLISTU |

Toiminnallinen Harjoitusohjelma - 3D harjoitusohjelma

Toiminnallisen Harjoittelun verkkokoulutuksen 7 moduuli

Jokainen harjoituskerta tai valmennushetki on se ”tuote”, jota me käytännön työssämme suunnittelemme, muokkaamme, kehitämme ja toteutamme. Toiset rakentavat taloja, jotkut koodaavat ohjelmistoja ja toiset taas ajavat rekkaa, valmentajat tekevät ja teettävät harjoituksia. Harjoituskerta on se hetki, jossa valmennus kristallisoituu konkretiaksi. Harjoitusohjelmassa kulminoituu niin yksittäisen harjoitteen yksityiskohdat kuin pitkän tähtäimen suunnittelu. Se on valmentajan tai ohjaajan oman harjoitusfilosofian tulos ja järjestelmä, jolla haluttuhin tavoitteisiin pyritään. Monien harjoittelu perustuu enemmän yksittäisiin harjoitteisiin kuin systemaattiseen suunnitelmaan. Tällöin jatkuvaa kehittymistä on vaikea saavuttaa. ”Kehnompikin systeemi on parempi kuin ei systeemiä lainkaan”: kuuluu joskus sanottavan. Tässä moduulissa annetaan esimerkki toiminnallisen (monulotteisen ja integroidun) harjoitusohjelman rakennuksesta. Tavoitteena on siis optimaalisen harjoitusärsykkeen ja harjoitusvaikutuksen organisointi ja siten tuloksellinen harjoittelu.

Moduulin 7 materiaalit:

Toiminnallinen Harjoitusohjelma – Teoria 7 (Pdf)

- Harjoituksen rakenne

- Rakentava osuus -esimerkki

- Harjoitusohjelman runko –malli

- Harjoituksen suunnittelusta

Harjoituksen suunnittelusta


Toiminnallinen Harjoitusohjelma 1 (Video)

A) Harjoituksen rakenne

B) Rakentava osuus –esimerkit
- Työkapasiteetti 1
- Työkapasiteetti 2
- Voima + stabiliteetti -supersarja

C) Yleistä harjoitusohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta


Videon kesto 15 min

Toiminnallinen Harjoitusohjelma


Toiminnallinen Harjoitusohjelma 2 (Video)

A) Kehon ja mielen integroitu inspirointi

B) Fun Factor – ”hauskuus-tekijä”

C) "Hauskat" harjoitteet harjoitteen yleisteemana tai välipalana

D) Harjoituskerran palauttava osuus: aktiiviset/passiiviset keinot


Videon kesto 15 minuuttiaHarjoituskerran palauttava osuus: aktiiviset/passiiviset keinot


Toiminnallinen Tiedeisku 7 (audio)

- Palautumisen merkitys harjoittelussa

- Tutkimukset: Palautuminen nuorten harjoittelussa

- Aktiivisen palautumisen keinot osana harjoituohjelmaa


Audion kesto 10 minuuttia

Palautumisen merkitys harjoittelussa


   

VERKKOKOULUTUS | TOIMINNALLISEN HARJOITTELUN PERUSTEET | USEIN KYSYTTYÄ | PALAUTETTA | OSALLISTU |