Toiminnallinen Liikearviointi | InnoSport
Toiminnalliset harjoitusvälineet

JC Vetokumi

JC Vetokumi >> Miniband vastusnauha
Vastusnauha >>
Supervastusnauha
Supervastusnauha >>


VERKKOKOULUTUS | TOIMINNALLISEN HARJOITTELUN PERUSTEET | USEIN KYSYTTYÄ | PALAUTETTA | OSALLISTU |

Toiminnallinen Liikearviointi

Toiminnallisen Harjoittelun verkkokoulutuksen 2 moduuli

Miten arvioimme liikettä? Mistä elementeistä liike muodostuu ja kuinka niitä havainnoidaan? Miksi liikettä ylipäätään pitäisi arvioida? Liikearvioinnin teema lähettää meidät tiedusteluretkelle urheilijan/asiakkaan liikejärjestelmään. Tavoitteenamme on johtolankojen kerääminen ja niiden avulla yksilöllisemmän ja tehokkaamman harjoitusohjelman laatiminen. Liikearviointi keskittyy ihmisliikkeen perustekijöhin, kuten liikkuvuuteen ja stabiliteettiin biomekaanisia elementtejä eristämällä. Työkaluina analysoinnissa käytetään perusliikkeitä, jolloin löydetyt johtolangat ovat merkittäviä ja relevantteja käytännön harjoittelussa. Liikearvioinnin erikoismies Lenny Parracino sanoi: ”Silmä näkee vain sen minkä aivot tunnistavat.” Eli mieli hereillä ja silmät auki tämän teeman kimppuun!

Moduulin 2 materiaalit:

Toiminnallinen Liikearviointi - Teoria 2 (Pdf)

A) Miksi liikettä ja sen osatekijöitä arvioidaan?

B) Toiminnallisen liikearvioinnin periaatteet

C) Esimerkkiliikkeita arvioinnin toteuttamiseksi

D) Liikearvioinnin lomake

Miksi liikettä ja sen osatekijöitä arvioidaan?


Toiminnallinen Liikearviointi 1 (Video)

A) Liikearvioinnin perusteita

B) "Jokainen harjoite on arviointitilanne"

C) 5 Esimerkkiliikettä arvioinnin toteuttamiseksi (mukana tyypillisiä "johtolankoja")

Videon kesto: 15 minuuttia

Toiminnallinen Liikearviointi


Toiminnallinen Liikearviointi 2 (Video)

A) Liikkeen elementit kokonaisliikkeessä

B) Esimerkkejä (vertikaalihyppy, suunnanmuutos, potku, kävely)

C) Liikearvioinnin ohjeistusta ja lisäinformaatiota

D) Liikearvioinnin lomakkeen käyttö


Videon kesto: 16 minuuttiaEsimerkkejä (vertikaalihyppy, suunnanmuutos, potku, kävely)


Toiminnallinen Tiedeisku 2 (Audio)

A) Tutkimusta liikearvioinnista

B) Kaksi yleisintä liikearviointimenetelmää Yhdysvalloissa

-NASM: Kyykkyvala -liikearviointi
-FMS: Toiminnallinen Liikemalli -kartoitus

C) Pohdintaa liikearvioinnin roolista ja käytöstä


Audion kesto: 11 minuuttia

Pohdintaa liikearvioinnin roolista ja käytöstä


   

VERKKOKOULUTUS | TOIMINNALLISEN HARJOITTELUN PERUSTEET | USEIN KYSYTTYÄ | PALAUTETTA | OSALLISTU |