Toiminnallinen Liikkuvuus | InnoSport
Toiminnalliset harjoitusvälineet

JC Vetokumi

JC Vetokumi >> Miniband vastusnauha
Vastusnauha >>
Supervastusnauha
Supervastusnauha >>


VERKKOKOULUTUS | TOIMINNALLISEN HARJOITTELUN PERUSTEET | USEIN KYSYTTYÄ | PALAUTETTA | OSALLISTU |

Toiminnallinen Liikkuvuus

Toiminnallisen Harjoittelun verkkokoulutuksen 3 moduuli

Liikkuvuus on edellytys niin toimintakyvylle kuin suorituskyvylle. Miten liikkuvuutta kehitetään tavalla, joka siirtyy parhaiten jokapäiväisiin tehtäviin ja urheilusuorituksiin? Sitä tarkastellaan Toiminnallisen Liikkuvuuden moduulissa. Toiminnallinen liikkuvuus tarkoittaa kykyä käyttää liikeradan resursseja optimaalisesti tehtävän suorittamiseksi. Tärkeintä toiminnallisessa liikkuvuudessa on kehon kyky säädellä käytettävän liikkuvuuden määrää. Tämä tarkoittaa harjoittelua niin, että yhdistämme hermoston toiminnan ”venyttelyyn” aktiivisemmin kuin perinteisesti on ollut tapana. Dynaamisen ja integroidun liikkuvuusharjoittelun konsepti on ollut monille, kenties eniten liikkeen tehokkuutta, turvallisuutta ja toimivuutta lisäävä elementti. Haasta itsesi niin henkisesti kuin fyysisestikin toiminnallisen liikkuvuuden parissa!

Tämän moduulin teoriassa ja harjoitteissa on lähteenä käytetty runsaasti ”Toiminnallisuuden veteraanin” Gary Gray:n opetuksia.

Moduulin 3 materiaalit:

Toiminnallinen Liikkuvuus - Teoria 3 (Pdf)

A) Toiminnallisen liikkuvuuden määrittelyä (edut, hyödyt)

B) Liikkuvuusharjoittelun kategorisointia

C) Liikkuvuustyökalujen roolit ja järjestys toiminnallisessa harjoittelussa

D) Hermostolliset tekijät/proprioseptiikka liikkuvuudessa


E) Hyväksi havaittua...ei tosin vielä tutkittua

Liikkuvuustyökalujen roolit ja järjestys toiminnallisessa harjoittelussa


Toiminnallinen Liikkuvuus 1 (Video)

A) Toiminnallisen liikkuvuuden perusteita ja kriteerejä

B) Liikkuvuusjatkumo
- Eri liikkuvuustyökalujen rooli ja käyttö osana tominallista harjoittelua
- Esimerkki-liikekehittely (asema 3)

C) Integroitu liikkuvuus -työkalu
- Anatomisen aseman moniulotteinen ja integroitu liikkuvuus
- Esimerkki-liikekehittely (asema 3)


Videon kesto: 17 minuuttia

Toiminnallinen Liikkuvuus


Toiminnallinen Liikkuvuus 2 (Video)

A) Integroitu Liikkuvuus –työkalu (anatomiset asemat 1 ja 5)

B) Liike- tai lajispesifi liikkuvuusharjoittelu
- Liikkeen ”päätyjen” määrittely
- Esimerkkisovellus

Kesto 15 minIntegroitu Liikkuvuus –työkalu (anatomiset asemat 1 ja 5


Toiminnallinen Tiedeisku 3 (Audio)

Tutkimusraportti :

A) Dynaamisen ja staattisen venyttelyn akuuttien harjoitusvaikutusten eroista

B) Dynaamisen venyttelyn käytöstä ennen suoritusta

C) Pohdintaa aktiivisesta suotiukseen valmistautumisesta yleensä


Audion kesto 10 min

Dynaamisen ja staattisen venyttelyn akuuttien harjoitusvaikutusten eroista


   

VERKKOKOULUTUS | TOIMINNALLISEN HARJOITTELUN PERUSTEET | USEIN KYSYTTYÄ | PALAUTETTA | OSALLISTU |