Toiminnallinen Stabiliteetti | InnoSport
Toiminnalliset harjoitusvälineet

JC Vetokumi

JC Vetokumi >> Miniband vastusnauha
Vastusnauha >>
Supervastusnauha
Supervastusnauha >>

Toiminnallinen Stabiliteetti

Toiminnallisen Harjoittelun verkkokoulutuksen 4 moduuli

Vaikeiden sanojen kokoelma lisääntyy, kun ”stabiliteetti” otetaan käsittelyyn. Lainasanoissa kaikuu aina toisen kielen ja kulttuurin äänteet, mutta joskus ne myös virkistävät ajattelua ja auttavat näkemään asioita eri kanteilta. Itse käytät kenties enemmän sanaa ”liikehallinta”. Liikkuvuus ja stabiliteetti ovat erottamattomia kaveruksia. Vasta oikea yhdistelmä molempia tuottaa parhaan mahdollisen liikeperustan. Stabiliteetti kontrolloi liikkuvuutta ja tekee siitä ”toiminnallisempaa”. Toiminnallinen stabiliteetti lähtee kehon keskustasta ja ”leviää” sieltä muualle kehoon. Jotta tuo keskustan tuki olisi ns. käyttökelpoista ihmisliikkeessä, olisi sitä harjoiteltava myös ihmisen luonnollisimmassa liiketilassa eli pystyasennossa. Toiminnallinen stabiliteetin liikekehittelyssä lähdetään rakentamaan tätä tärkeää kivijalkaa staattisemmin ja edetään johdonmukaisesti aktiivisempiin harjoitteisiin. Stabiliteetti kuntoon ja voimavuoto tukkoon!

Tommi Paavola

Moduulin 4 materiaalit:

Toiminnallinen Stabiliteetti - Teoria 4 (Pdf)

A) Perusteita

B) Stabiliteetin rakennuksen kriteerit

C) Toiminnallinen stabiliteetti muissa anatomissa asemissa

D) Rakennusjärjestys –esimerkki

E) ”Aivosolujen aktivointia” – Maailmalla kuultua

Toiminnallinen stabiliteetti muissa anatomissa asemissa


Toiminnallinen stabiliteetti 1 (Video)

A) Toiminnallinen stabiliteetti - Yleistä

B) Voimakeskus stabiliteetin luojana

C) 5 Toiminnallisen stabiliteetin kehittelyvaihetta


Kesto 15 min

Toiminnallinen Stabiliteetti


Toiminnallinen stabiliteetti 2 (Video)

A) Toiminnallisen stabiliteetin periaatteiden kertausta
- “Eläinliikesarja”: toiminnallisen liikkuvuuden ja stabiliteetin integrointi

B) Ketjustabiliteetti
- Koko lihastoimintaketjun dynaaminen kontrolli
- Esimerkkisovellus: Käsipainoharjoitteet

C) Asemastabiliteetti
- Anatomisten asemien stabiliteetti
- Esimerkkisovellukset asemista 1, 2, 3 ja 5


Kesto 15 minKoko lihastoimintaketjun dynaaminen kontrolli


Toiminnallinen Tiedeisku 4 (AUDIO)

- Pääteemana stabiliteetti

- Kokoava tutkimusartikkeli stabiliteetin harjoittelusta
=> terveen urheilijan Stabiliteetti harjoittelu
=> stabiili vs. epästabiili harjoitusalusta
=> loukkaantumisten ennaltaehkäisy


Audion kesto 10 minuuttia

Toiminnallinen harjoittelu audiouutisia maailmalta


   

Terveisin Tommi Paavola

PS: Esimerkkisovellukset ovat yksi haastavimpia asioita tässä koulutuksessa materiaalin suhteen. Syy siihen on se, että kaikki esimerkit eivät välttämättä toimi kaikille.

Vaarana on silloin, että itse teoria tai toiminnalliset perusteet saatetaan nähdä väärässä valossa, mikäli itse harjoitusesimerkki epäonnistuu syystä tai toisesta demonstroimaan ko. periaatetta tai teemaa.

Moduulin videoilla on runsaasti käytännön esimerkkejä ja haluankin vain muistuttaa, että ne saattavat toimia omassa käytössäsi, mutta niistä puuttuu kuitenkin vielä se yksilöllinen hienoviritys, jonka vain sinä valmentajana voit varmistaa. Kokeile ja sovella siis harjoitusesimerkkejä omasta ja valmennettavasi näkökulmasta ja käytä niitä ainoastaan, jos koet niiden olevan sopivia omiin tavoitteisiisi.


VERKKOKOULUTUS | TOIMINNALLISEN HARJOITTELUN PERUSTEET | USEIN KYSYTTYÄ | PALAUTETTA | OSALLISTU |